English to Afaan Oromo Afaa Oromo to English
pray
   
ka namaaf hin tumsine
salata
qalbisuu
ahadiiAdd a new Oromo word?


 

Shakh Bakrii Saphaloo's work