English to Afaan Oromo Afaa Oromo to English
sans
   
maleettii
haalan darbuu
nama ulfaataa haalaa amallii gaarii
wacuuAdd a new Oromo word?


 

Shakh Bakrii Saphaloo's work