Oromo Music Video
Enter a word / Jacha barreessi
Oromo to English English to Oromo


The Oromo Dictionary Application can be downloaded and installed to the android phones from Google Market.

Oromo Dictionary is available in Android Market

Your comments / Yaada kessan

2014-12-14 20:13:31
roobsa says:

Dictionary Afaan keenya kana gara Engiliffaatti hiiku kun ijoolleen kenya afaan biroo akka barataniif fedhii isaanii ol kaasa. kanaafuu hojii bareeduu hojjettan kana osoo hadcopy isaa biyya keessa galee baay'ee baay'ee gaariidha. Isinitti haa tolu.
2014-12-14 20:13:31
Odaahora says:

alala dhayuu(guuruu) jechuun afaan ingliffaatin regurgitae jehuudha.
2014-12-12 16:57:50
Ifaa says:

harooruu jechuun afaan ingliffaatin maal jechuudha? alala dhayuu(guuruu) jechuun hoo?
2014-12-08 18:53:33
abdulfattah musxafa says:

nuuf jabaadhaa namuu waan dan dayuun qabsaawuu ja'ama kunii , akkasuma man guddoo kutaalee oromiyaarraa jachoota gurradhaa kitaabban garii kan akka mahdii hamid muudee fatti
2014-12-08 18:53:33
dansa qajela says:

yeroon kana arge bo'ichatu na qabe gammachu ko kessa jechudha hin bekun ture.tarre warra awurroppa tii nu gesisaa jirtuu jabadhaa nus baranee qata fixnee isin fana jira
2014-11-30 12:18:59
kabana fufa says:

An kanan jedhu guddaa nagammachiise fuula keessan argachuunkoo kanaaf jabaadhaa isiniin jedha.itti dabalee jechoota afaan oromoo hund akka argachuu dandeenyutti irratti hojjedhaa,jechoota haaraa isiniif erginaa itti fayyadamaa walumaan afaan keenya guddisna.Galatoomaa!!
2014-11-30 12:18:59
kabana fufa says:

free dictionary afaan oromoo gadi lakkisaa download goone kan itti fayyadamuu dandeenyu.Galatoomaa!!
2014-11-30 12:18:59
Zeyinaba says:

Baay'ee Nama gamachisa jabadha Saba ofii horin Bula.

Add a new Oromo word?


 

Oromo Dictionary on Facebook


   

   

Test your Knowledge


 

Oromo language pioneers

These great Oromo pioneers spent their life time developing and advocating the study of Afaan Oromo:

Sheik Bakri Saphalo
Mahdi Hamid Muudee
Tilahon Gamta
Dr. Sheik Mohammed Rashad
Dr. Haile Fida
Martin Moreno (Italian)
Ibsaa Guutama
Taammanaa Bitimaa
Liban Bultum
Onesimos Nasib
and many more ...

Involve in building the the Oromo Dictionary online!

Makmaaysa - Oromo Proverbs

Sa'aan gu'aan loonii mit,dhiirsaa niitiin walii'galle gaarii mati. Warri badaan walfaana badaa
Warri haftuu sagalii tumaa daakkii hin jerjeruu warri saree sagalii karra cufaa hin jerjeruu.
jabaateef tokko gogaa hin dhifuu.

xuuxxoon shantamni nama tokkoof ba'aa, nama shantamaaf,boona

areedoon gorsa hin feesisuu beekaa waliin falataa.

waliigalan malee alaa hin galan. waliin buluuf wal-bulchan. qobboon tuulamte arba dhoorgatte. dabuus ejersumaatu dongoraa. kashlabiin guusa hin taatuu. waywaatni du'a nama hin oolchu. ilmi dhiiraa gaafa dhalate du'e. murataan marqa baalarratti nyaata haat jeeynaa baaddu barbaada qabdii,duutu awwaala qabdi. afaan leenca citaan hin seenuu. ilmoon leenca buburree garaan jeeynaa hurruma.hadhaa dhugan garuma guutan hadaraa jedhaniif diinni nama hin dhiisuu. eeboon jeynaa jeeynummaa namaa hin taatu haati dhiiraa waaqaa. jeeyna jibbituus dubbiisaa jaalatta, dabeessaaf hin makkitu. kan dubartiin ergite du'a hin sodaatuu. sodaataan bishaan jannataa hin dhugne. fuulaa jenni itti du'e hogguu fiilti. garaan kuruphoo jabaa. dabeessatu lama bula.
 
Separate multiple addresses with a comma (,)
 
Your Details / Waaee kee