Oromo Music Video
Enter a word / Jacha barreessi
Oromo to English English to Oromo


The Oromo Dictionary Application can be downloaded and installed to the android phones from Google Market.

Oromo Dictionary is available in Android Market

Your comments / Yaada kessan

2017-02-06 17:34:00
Bilisuuma says:

Waan gaari hojjeecha jirtani jaabaadha rabbin Isin hagargaru heedu galaatooma
2017-02-06 17:34:00
geleto says:

bayye bareeda nuuf jiraadha!
2017-02-06 17:34:00
Galato says:

Rabbiin isiin haa gargaaru jajjabaadha waan gaari hujaa jirtu baruumsa bayyee argachaa jirra?
2017-02-06 17:34:00
Helen says:

What is Aloe vera in Oromo?
2017-02-06 17:34:00
Lachiisaa says:

At least 50% of the words and translations given are inaccurate and most oromo words are entirely missing. They desperately need a professional linguist. Not everyone can write dictionary, just because he/she speaks the lanhuage. However, I am pleased and like to thank them for their effort as somebody else can use this a technical base to write a great dictionary.
2017-02-06 17:34:00
hirphoo bariisoo jed says:

yeroo faan oromoo bareessinu hiika jecha afaan oromoo ka barreesine san afaan ingiliziti hiika isaa argachuuf barreesina. garuu jechi ani akka kiyyati bareessu seera loqoda naanno kiyyati hundaayeen barreessa garuu conpiterri jecha ani barreesse dhiiseti isumatti irkisee jecha afaan ingiliziin hiika biraa qabuti jijjiira kun jecha yookaan ani duraanuu hiika isaa afaan ingiliziitiin beeku waan ta,eef qajeelumati kan anifedhee barreessu san conpterri maaf naaf hin fudhanne?
2017-02-06 17:34:00
Taye GIRMA says:

Afaan guddisuuf waa hedduutu dagalamaa jira.Kun immoo waan namaa boonsuu dha.Jabaadha.
2017-02-06 17:34:00
Gammachuu jawar Ali says:

Hojiin keessaan baredaa dha garuu jechoonni tokko, tokko isani sirriti hin hikamnee malifi ?

Add a new Oromo word?


 

Oromo Dictionary on Facebook


   

   

Test your Knowledge


 

Oromo language pioneers

These great Oromo pioneers spent their life time developing and advocating the study of Afaan Oromo:

Sheik Bakri Saphalo
Mahdi Hamid Muudee
Tilahon Gamta
Dr. Sheik Mohammed Rashad
Dr. Haile Fida
Martin Moreno (Italian)
Ibsaa Guutama
Taammanaa Bitimaa
Liban Bultum
Onesimos Nasib
and many more ...

Involve in building the the Oromo Dictionary online!

Makmaaysa - Oromo Proverbs

Sa'aan gu'aan loonii mit,dhiirsaa niitiin walii'galle gaarii mati. Warri badaan walfaana badaa
Warri haftuu sagalii tumaa daakkii hin jerjeruu warri saree sagalii karra cufaa hin jerjeruu.
jabaateef tokko gogaa hin dhifuu.

xuuxxoon shantamni nama tokkoof ba'aa, nama shantamaaf,boona

areedoon gorsa hin feesisuu beekaa waliin falataa.

waliigalan malee alaa hin galan. waliin buluuf wal-bulchan. qobboon tuulamte arba dhoorgatte. dabuus ejersumaatu dongoraa. kashlabiin guusa hin taatuu. waywaatni du'a nama hin oolchu. ilmi dhiiraa gaafa dhalate du'e. murataan marqa baalarratti nyaata haat jeeynaa baaddu barbaada qabdii,duutu awwaala qabdi. afaan leenca citaan hin seenuu. ilmoon leenca buburree garaan jeeynaa hurruma.hadhaa dhugan garuma guutan hadaraa jedhaniif diinni nama hin dhiisuu. eeboon jeynaa jeeynummaa namaa hin taatu haati dhiiraa waaqaa. jeeyna jibbituus dubbiisaa jaalatta, dabeessaaf hin makkitu. kan dubartiin ergite du'a hin sodaatuu. sodaataan bishaan jannataa hin dhugne. fuulaa jenni itti du'e hogguu fiilti. garaan kuruphoo jabaa. dabeessatu lama bula.
 
Separate multiple addresses with a comma (,)
 
Your Details / Waaee kee