Oromo Music Video
Enter a word / Jacha barreessi
Oromo to English English to Oromo


The Oromo Dictionary Application can be downloaded and installed to the android phones from Google Market.

Oromo Dictionary is available in Android Market

Your comments / Yaada kessan

2015-01-28 17:11:55
Gadisaaomn says:

Hedduu gallatomi hundaa Callaa wantii atii yadde nama gamachisaa umir sii haa dheresuu
2015-01-27 19:17:05
www says:

thak you
2015-01-27 19:17:05
Jittuu mamud says:

Baye'eeeeee galatoma galani kessan gudda halumma kanna itti nuu fufaa garuu OSSo Translate osso online irra tii akka fayyad**nu nuu gotanii garuu sabbnii biroo ammoo hin fayyadama nule osso yaaltan???? Rabbi nii issin haa gargaru jabadha nule isiin wajin jiraa baye'eeeeee tokko galatoma galtanii keessan bilissuummaa ykn freedom haa tah'uu!!!!!!!
2015-01-26 19:11:04
birraa biyyaa says:

Baayi'ee galatoomaa itti fuufaa hujii boonsaa akka kanaa saba keennaaf.
2015-01-26 19:11:04
Z says:

Proud of you. Galtni keessan guddaa dha. Maaloo jabaadhaa!
2015-01-20 16:58:54
baarii sammaan says:

Guddaa guddaa galatooma
Waanini jedhu jechatu nahan qata
Baay'ee galatooma
2015-01-20 16:58:54
baarii sammaan says:

Guddaa guddaa galatooma
Waanini jedhu jechatu nahan qata
Baay'ee galatooma
2015-01-19 21:52:33
Baditti Abajifar says:

Very helpful.galatoomi

Add a new Oromo word?


 

Oromo Dictionary on Facebook


   

   

Test your Knowledge


 

Oromo language pioneers

These great Oromo pioneers spent their life time developing and advocating the study of Afaan Oromo:

Sheik Bakri Saphalo
Mahdi Hamid Muudee
Tilahon Gamta
Dr. Sheik Mohammed Rashad
Dr. Haile Fida
Martin Moreno (Italian)
Ibsaa Guutama
Taammanaa Bitimaa
Liban Bultum
Onesimos Nasib
and many more ...

Involve in building the the Oromo Dictionary online!

Makmaaysa - Oromo Proverbs

Sa'aan gu'aan loonii mit,dhiirsaa niitiin walii'galle gaarii mati. Warri badaan walfaana badaa
Warri haftuu sagalii tumaa daakkii hin jerjeruu warri saree sagalii karra cufaa hin jerjeruu.
jabaateef tokko gogaa hin dhifuu.

xuuxxoon shantamni nama tokkoof ba'aa, nama shantamaaf,boona

areedoon gorsa hin feesisuu beekaa waliin falataa.

waliigalan malee alaa hin galan. waliin buluuf wal-bulchan. qobboon tuulamte arba dhoorgatte. dabuus ejersumaatu dongoraa. kashlabiin guusa hin taatuu. waywaatni du'a nama hin oolchu. ilmi dhiiraa gaafa dhalate du'e. murataan marqa baalarratti nyaata haat jeeynaa baaddu barbaada qabdii,duutu awwaala qabdi. afaan leenca citaan hin seenuu. ilmoon leenca buburree garaan jeeynaa hurruma.hadhaa dhugan garuma guutan hadaraa jedhaniif diinni nama hin dhiisuu. eeboon jeynaa jeeynummaa namaa hin taatu haati dhiiraa waaqaa. jeeyna jibbituus dubbiisaa jaalatta, dabeessaaf hin makkitu. kan dubartiin ergite du'a hin sodaatuu. sodaataan bishaan jannataa hin dhugne. fuulaa jenni itti du'e hogguu fiilti. garaan kuruphoo jabaa. dabeessatu lama bula.
 
Separate multiple addresses with a comma (,)
 
Your Details / Waaee kee