Oromo Music Video
Enter a word / Jacha barreessi
Oromo to English English to Oromo


The Oromo Dictionary Application can be downloaded and installed to the android phones from Google Market.

Oromo Dictionary is available in Android Market

Your comments / Yaada kessan

2014-06-08 13:15:13
Abebe says:

Hubachisa guddaa tokko:
Afaan Oromoo, Afaan saba tokko ti.
Hatau malee, biyya oromiya ti afaan oromoo
akka guddatu qofaa osoo hintaane, adunyaat
Akka beekamu hawiin koo guddaa dha. Jabaadha.
Yaa bektota oromoo waqayyoo wajinin jabaadha.
God bless all of you.
Abebe.
2014-06-08 13:15:13
dansaa qajela says:

gudda ulfadhaa gahee isiin nuuf bahaa jirtaan waan salphaa mitti
2014-06-08 13:14:28
T.F says:

Please add voice reading of oromigna words
2014-06-03 18:47:17
Hamdi Jilo says:

Jabaadha!Jabaadha!jabaadha!!!
2014-06-03 18:36:38
ARDIIMOOYI says:

BAAY'EE GAMMADEERA .KANA CAALAA HOJJECHUUDHAAFIS TATTAAFADHAA.
2014-06-03 18:35:00
Ibsaa Namee says:

Duraan dursa galanni koo isinif guddaadha. kanatti aansuun "Oromo Dictionary" kan jedhu free download goonee akkamiin akka fayyad**nu, yookaan gatiitiin bitannee haala itti gargaaramnu osoo yaada keessan nuu hirtanii jedha.
2014-05-28 17:42:40
Duresa biyaarraa says:

Baraaf malee baharaaf malee Sombi ka sareeti , Baraaf furguggee gadi jedhani jala darban .
2014-05-25 13:49:58
Asma says:

Affan Oromo Baka guda ghee arkkun halan Nama gamachisa Rabin amale nuf haa gudisuu

Add a new Oromo word?


 

Oromo Dictionary on Facebook


   

   

Test your Knowledge


 

Oromo language pioneers

These great Oromo pioneers spent their life time developing and advocating the study of Afaan Oromo:

Sheik Bakri Saphalo
Mahdi Hamid Muudee
Tilahon Gamta
Dr. Sheik Mohammed Rashad
Dr. Haile Fida
Martin Moreno (Italian)
Ibsaa Guutama
Taammanaa Bitimaa
Liban Bultum
Onesimos Nasib
and many more ...

Involve in building the the Oromo Dictionary online!

Makmaaysa - Oromo Proverbs

Sa'aan gu'aan loonii mit,dhiirsaa niitiin walii'galle gaarii mati. Warri badaan walfaana badaa
Warri haftuu sagalii tumaa daakkii hin jerjeruu warri saree sagalii karra cufaa hin jerjeruu.
jabaateef tokko gogaa hin dhifuu.

xuuxxoon shantamni nama tokkoof ba'aa, nama shantamaaf,boona

areedoon gorsa hin feesisuu beekaa waliin falataa.

waliigalan malee alaa hin galan. waliin buluuf wal-bulchan. qobboon tuulamte arba dhoorgatte. dabuus ejersumaatu dongoraa. kashlabiin guusa hin taatuu. waywaatni du'a nama hin oolchu. ilmi dhiiraa gaafa dhalate du'e. murataan marqa baalarratti nyaata haat jeeynaa baaddu barbaada qabdii,duutu awwaala qabdi. afaan leenca citaan hin seenuu. ilmoon leenca buburree garaan jeeynaa hurruma.hadhaa dhugan garuma guutan hadaraa jedhaniif diinni nama hin dhiisuu. eeboon jeynaa jeeynummaa namaa hin taatu haati dhiiraa waaqaa. jeeyna jibbituus dubbiisaa jaalatta, dabeessaaf hin makkitu. kan dubartiin ergite du'a hin sodaatuu. sodaataan bishaan jannataa hin dhugne. fuulaa jenni itti du'e hogguu fiilti. garaan kuruphoo jabaa. dabeessatu lama bula.
 
Separate multiple addresses with a comma (,)
 
Your Details / Waaee kee