Oromo Music Video
Enter a word / Jacha barreessi
Oromo to English English to Oromo


The Oromo Dictionary Application can be downloaded and installed to the android phones from Google Market.

Oromo Dictionary is available in Android Market

Your comments / Yaada kessan

2017-05-14 15:20:24
Fayyeeraa says:

Miseensa fuula kanaa ta'uu kootti baay'een gammade.har'aan booda jechoota afaan oromoo hangan beeku hunda afaan ingiliziitti jijjiiruuf qophaa'aa dha.
2017-04-04 23:06:29
ibraahim says:

ammallee baay'ee hafan ja'a,kanaaf jechoota dabaluuf haalli mijjaahuu qaba
2017-04-04 23:06:29
Tesemma Bekele says:

Akkam, Yeroo calqabaaf har'a argullee baayyee nama jajjebeessa. Garuu immoo, qubeen isaa irra deebi'amee ilaalamuu qaba.yoo barbaachisaa ta'e isin gargaaruu qopheedha.
2017-03-28 16:35:11
HAWWII says:

BAYYEE NAMATI TOLAA JABAADHA LAMMIWAN KOO
2017-03-19 15:13:04
Tuji says:

Hedu Nama gamachisa edu gala t
2017-03-19 15:13:04
Dagaga says:

hojiin jajjabduun namuma jajjabduun raawwatamti ulfaadhaa jara keenyaa seenaan kan keessan kuusaan ishee sammuu ilmaan oromooti
2017-03-19 15:13:04
Feysal says:

Waan bareeda jabaadha itti nuu fufaa
2017-03-19 15:13:04
logic says:

Hello, Helen, if you are curious to know what Aloe Vera is in Orormo, i suggest you use an actual dictionary

Add a new Oromo word?


 

Oromo Dictionary on Facebook


   

   

Test your Knowledge


 

Oromo language pioneers

These great Oromo pioneers spent their life time developing and advocating the study of Afaan Oromo:

Sheik Bakri Saphalo
Mahdi Hamid Muudee
Tilahon Gamta
Dr. Sheik Mohammed Rashad
Dr. Haile Fida
Martin Moreno (Italian)
Ibsaa Guutama
Taammanaa Bitimaa
Liban Bultum
Onesimos Nasib
and many more ...

Involve in building the the Oromo Dictionary online!

Makmaaysa - Oromo Proverbs

Sa'aan gu'aan loonii mit,dhiirsaa niitiin walii'galle gaarii mati. Warri badaan walfaana badaa
Warri haftuu sagalii tumaa daakkii hin jerjeruu warri saree sagalii karra cufaa hin jerjeruu.
jabaateef tokko gogaa hin dhifuu.

xuuxxoon shantamni nama tokkoof ba'aa, nama shantamaaf,boona

areedoon gorsa hin feesisuu beekaa waliin falataa.

waliigalan malee alaa hin galan. waliin buluuf wal-bulchan. qobboon tuulamte arba dhoorgatte. dabuus ejersumaatu dongoraa. kashlabiin guusa hin taatuu. waywaatni du'a nama hin oolchu. ilmi dhiiraa gaafa dhalate du'e. murataan marqa baalarratti nyaata haat jeeynaa baaddu barbaada qabdii,duutu awwaala qabdi. afaan leenca citaan hin seenuu. ilmoon leenca buburree garaan jeeynaa hurruma.hadhaa dhugan garuma guutan hadaraa jedhaniif diinni nama hin dhiisuu. eeboon jeynaa jeeynummaa namaa hin taatu haati dhiiraa waaqaa. jeeyna jibbituus dubbiisaa jaalatta, dabeessaaf hin makkitu. kan dubartiin ergite du'a hin sodaatuu. sodaataan bishaan jannataa hin dhugne. fuulaa jenni itti du'e hogguu fiilti. garaan kuruphoo jabaa. dabeessatu lama bula.
 
Separate multiple addresses with a comma (,)
 
Your Details / Waaee kee