Oromo Music Video
Enter a word / Jacha barreessi
Oromo to English English to Oromo


The Oromo Dictionary Application can be downloaded and installed to the android phones from Google Market.

Oromo Dictionary is available in Android Market

Your comments / Yaada kessan

2010-06-19 21:10:08
Hirphaasaa says:

This is really great achievements for Oromo language.

Jabaa dhaa
2010-05-24 22:43:05
Obsa says:

What are you doing could be useful in the future; however, I afraid that your are missing some words in the way to write Oromo alphabet. You should know that the Oromo language should be written what you say. For example, you said, "legeen" but I would say laggeen.
I just don’t know this could be your dialect and the way your learn how to write. What you write is “magaallan” as I understood is “bifa/colour”. If I wore you, I would say “Magaalottii or magaalottan”
As well you said “Oromiyaa beeyte of laali!” I would write beytee because y could be read as a half vowel. I did not mean to discourage you but to inform you prepare better
2010-05-13 15:53:14
mustakima says:

the opposite of close
2010-05-07 06:50:34
Nicole says:

Great work! This will be extremely useful. :)
2010-04-27 17:56:13
Taddasaa Birru says:

Obboleeyyan koo jabaadhaa


-Amboo, Oromia
2010-04-12 08:52:39
Aabbuu Qadiidaa says:

Dhugaan ni turti malee hin xurooftuu.Jabaadha itti nu fufa. Ulfinaa guddaa isiin qabnaa! Galatni keessan hojii keessan waan ta'eef.
2010-04-12 08:37:36
Boonaa says:

Galata gudaan isin qaba. jabaadha.dhugaan haa dubbatuu !
2010-04-10 08:24:23
Bilsuma says:

good job whoever made this dictionary,i am so proud of you, you work very hard, i love u oromoia, thank you very much

Add a new Oromo word?


 

Oromo Dictionary on Facebook


   

   

Test your Knowledge


 

Oromo language pioneers

These great Oromo pioneers spent their life time developing and advocating the study of Afaan Oromo:

Sheik Bakri Saphalo
Mahdi Hamid Muudee
Tilahon Gamta
Dr. Sheik Mohammed Rashad
Dr. Haile Fida
Martin Moreno (Italian)
Ibsaa Guutama
Taammanaa Bitimaa
Liban Bultum
Onesimos Nasib
and many more ...

Involve in building the the Oromo Dictionary online!

Makmaaysa - Oromo Proverbs

Sa'aan gu'aan loonii mit,dhiirsaa niitiin walii'galle gaarii mati. Warri badaan walfaana badaa
Warri haftuu sagalii tumaa daakkii hin jerjeruu warri saree sagalii karra cufaa hin jerjeruu.
jabaateef tokko gogaa hin dhifuu.

xuuxxoon shantamni nama tokkoof ba'aa, nama shantamaaf,boona

areedoon gorsa hin feesisuu beekaa waliin falataa.

waliigalan malee alaa hin galan. waliin buluuf wal-bulchan. qobboon tuulamte arba dhoorgatte. dabuus ejersumaatu dongoraa. kashlabiin guusa hin taatuu. waywaatni du'a nama hin oolchu. ilmi dhiiraa gaafa dhalate du'e. murataan marqa baalarratti nyaata haat jeeynaa baaddu barbaada qabdii,duutu awwaala qabdi. afaan leenca citaan hin seenuu. ilmoon leenca buburree garaan jeeynaa hurruma.hadhaa dhugan garuma guutan hadaraa jedhaniif diinni nama hin dhiisuu. eeboon jeynaa jeeynummaa namaa hin taatu haati dhiiraa waaqaa. jeeyna jibbituus dubbiisaa jaalatta, dabeessaaf hin makkitu. kan dubartiin ergite du'a hin sodaatuu. sodaataan bishaan jannataa hin dhugne. fuulaa jenni itti du'e hogguu fiilti. garaan kuruphoo jabaa. dabeessatu lama bula.
 
Separate multiple addresses with a comma (,)
 
Your Details / Waaee kee