Oromo Music Video
Enter a word / Jacha barreessi
Oromo to English English to Oromo


The Oromo Dictionary Application can be downloaded and installed to the android phones from Google Market.

Oromo Dictionary is available in Android Market

Your comments / Yaada kessan

2011-02-09 21:45:43
ayyaanaa says:

Ayyaanaa N. Leencaa
Firoottan koo Hundumaa:

Wayyee iddoo itti hiikaa jechoota Oromiffaa/Engliziffaa argatchuu dandeenyu kana argitee/dhageessee? http://oromodictionary.com/. Jimmatimes.com yaalii akkasii godhee ture, garuu inni kun hedduu mishaa/shaggaa dha. Warra iddoo/marsaa kana nuuf dhaabe/qopheesse hedduun galateeffadha. Isaan gargaaruu fi deggeruun...
See More
Welcome to Oromo dictionary
oromodictionary.com
39 minutes ago · Like · · Share
Warite Gemada baay'ee nama gamachisaa,,wora kana qophessif ykn argee rabbin haa gargaruu ammas jechaa galatni galata bilisumaa haa ta'uu:)

maqaan "amaaket" akka ani beekutti hamaaketa dha.
2011-02-09 21:42:25
galbe says:

ya hayyota oromo huji bonsa akkana kana hujachu kessani galani kessan bilisummaa hatahu jedha hora bulaa
2011-02-09 21:12:40
jitu biyaa says:

karaa afaan kenyaa itti gudachuu danda'uu kessa kuni isaa tokko naati fakatee..:}haa kanuu mee afaan kenyaa gudisna bilisumaan duraa:) <3 oromo
2011-02-09 17:02:00
yuba says:

Galatooma!umrii dheeradhaa!!
2011-02-08 02:50:34
Aisha says:

Galatooma, huji bonsaadha, haalan nama gammachiisa. Thank you for your efforts, this particularly helps Oromos in the diaspora. Irra deebi'e galatooma jecha, injifannoon tan Oromiyaati. Jiraadha.
2011-02-07 19:29:46
Fraissa says:

Job well done.
Oromos on duty to shape up Ayyoo Oromiyaa.
Oromiyaa For Oromoos
Oromoos For oromiyaa.

No more XoobiyaaOr ethiopia
2011-02-04 03:30:30
khalid says:

akkam jirtan galatoomaa itti fufa
wanni isinii dhiyeesuu weyb saaytii kan hayyuu oromoo dr mohammed rashaad abdullee
www.rashaad.org
2011-02-03 05:19:24
Fouad Osman says:

Truly speaking No one knows other than me and Allah the feeling that is going through me when I see the Unity of Oromos that I am experiencing now days is beyond my joyment. Oromo is a word, and is so race of Oromo....No matter whether you are an Oromo Chiristian, a Moslim Oromo or be it, Budist, Ethiest or Orthodox. Trust me, All Oromo are one race regardless of their back groung. Trust me, once you are born as a name Oromo, believe in it and do not be disturbed of your surroundings. Viva Oromia.

Add a new Oromo word?


 

Oromo Dictionary on Facebook


   

   

Test your Knowledge


 

Oromo language pioneers

These great Oromo pioneers spent their life time developing and advocating the study of Afaan Oromo:

Sheik Bakri Saphalo
Mahdi Hamid Muudee
Tilahon Gamta
Dr. Sheik Mohammed Rashad
Dr. Haile Fida
Martin Moreno (Italian)
Ibsaa Guutama
Taammanaa Bitimaa
Liban Bultum
Onesimos Nasib
and many more ...

Involve in building the the Oromo Dictionary online!

Makmaaysa - Oromo Proverbs

Sa'aan gu'aan loonii mit,dhiirsaa niitiin walii'galle gaarii mati. Warri badaan walfaana badaa
Warri haftuu sagalii tumaa daakkii hin jerjeruu warri saree sagalii karra cufaa hin jerjeruu.
jabaateef tokko gogaa hin dhifuu.

xuuxxoon shantamni nama tokkoof ba'aa, nama shantamaaf,boona

areedoon gorsa hin feesisuu beekaa waliin falataa.

waliigalan malee alaa hin galan. waliin buluuf wal-bulchan. qobboon tuulamte arba dhoorgatte. dabuus ejersumaatu dongoraa. kashlabiin guusa hin taatuu. waywaatni du'a nama hin oolchu. ilmi dhiiraa gaafa dhalate du'e. murataan marqa baalarratti nyaata haat jeeynaa baaddu barbaada qabdii,duutu awwaala qabdi. afaan leenca citaan hin seenuu. ilmoon leenca buburree garaan jeeynaa hurruma.hadhaa dhugan garuma guutan hadaraa jedhaniif diinni nama hin dhiisuu. eeboon jeynaa jeeynummaa namaa hin taatu haati dhiiraa waaqaa. jeeyna jibbituus dubbiisaa jaalatta, dabeessaaf hin makkitu. kan dubartiin ergite du'a hin sodaatuu. sodaataan bishaan jannataa hin dhugne. fuulaa jenni itti du'e hogguu fiilti. garaan kuruphoo jabaa. dabeessatu lama bula.
 
Separate multiple addresses with a comma (,)
 
Your Details / Waaee kee