Oromo Music Video
Enter a word / Jacha barreessi
Oromo to English English to Oromo


The Oromo Dictionary Application can be downloaded and installed to the android phones from Google Market.

Oromo Dictionary is available in Android Market

Your comments / Yaada kessan

2011-02-10 10:28:27
Gammachuu says:

Great! Am proud you! Ulfaadhaa!
2011-02-10 10:03:03
jemal says:

I just want to say thank you very much. I got so excided when I see this. Its very helpfully. I bet its helpfully for a lot of people. Thank you Ahmed Gishe for sharing this oromo dictionary link with us. And I wld like to thank everyone who struggle hard and work hard to help educate our people.
2011-02-10 09:46:38
mele says:

it is really appreciable, and uptodated circumstances....i hope others will also learn a big deal from this how to step up to succeed their mission according to the existing situation.
2011-02-10 09:21:45
abdulfattah says:

yaa hayyoota oromo hedduu nugammachiiftan bakkatan tolchuuf rabbi isin haa gar gaaruu bakka jachoota hedduu akka ergaa ykn galmee faa hiikuu dan dayu nuuf tolchaa kanaafiis akkaan galatoomaaa
2011-02-10 00:31:14
Boonaa Oromiyaa says:

Baay,ee galatoomaa saboonni qabsoo guddinaa afaan jaarraa heedduu acuucame kana ifa baasaa jirtan.Jiraadhaa jajjabaadhaas.uummanni oromoo martis baga gammaddan
2011-02-10 00:06:47
Ali says:

I couldn't hold my tears. I don't know if it is joy or somethingelse,I found myself crying. while writing this comment my eyes are full of tear. what a wonderful job. This is one of the oromo Heroes sucrified for, may Allah bless them. Next will be Bilisummaa Inshaa allah
2011-02-10 00:00:52
Ajaa'ibaa says:

Ajaa'ibuma jechuu malee maal jenna. Dalagaa kana jedhamee woyti madaalamuu miti. Oromoofi jiraadha
2011-02-09 22:57:20
dinke says:

Galatooma,kuni hojii boonsaa dha.

Add a new Oromo word?


 

Oromo Dictionary on Facebook


   

   

Test your Knowledge


 

Oromo language pioneers

These great Oromo pioneers spent their life time developing and advocating the study of Afaan Oromo:

Sheik Bakri Saphalo
Mahdi Hamid Muudee
Tilahon Gamta
Dr. Sheik Mohammed Rashad
Dr. Haile Fida
Martin Moreno (Italian)
Ibsaa Guutama
Taammanaa Bitimaa
Liban Bultum
Onesimos Nasib
and many more ...

Involve in building the the Oromo Dictionary online!

Makmaaysa - Oromo Proverbs

Sa'aan gu'aan loonii mit,dhiirsaa niitiin walii'galle gaarii mati. Warri badaan walfaana badaa
Warri haftuu sagalii tumaa daakkii hin jerjeruu warri saree sagalii karra cufaa hin jerjeruu.
jabaateef tokko gogaa hin dhifuu.

xuuxxoon shantamni nama tokkoof ba'aa, nama shantamaaf,boona

areedoon gorsa hin feesisuu beekaa waliin falataa.

waliigalan malee alaa hin galan. waliin buluuf wal-bulchan. qobboon tuulamte arba dhoorgatte. dabuus ejersumaatu dongoraa. kashlabiin guusa hin taatuu. waywaatni du'a nama hin oolchu. ilmi dhiiraa gaafa dhalate du'e. murataan marqa baalarratti nyaata haat jeeynaa baaddu barbaada qabdii,duutu awwaala qabdi. afaan leenca citaan hin seenuu. ilmoon leenca buburree garaan jeeynaa hurruma.hadhaa dhugan garuma guutan hadaraa jedhaniif diinni nama hin dhiisuu. eeboon jeynaa jeeynummaa namaa hin taatu haati dhiiraa waaqaa. jeeyna jibbituus dubbiisaa jaalatta, dabeessaaf hin makkitu. kan dubartiin ergite du'a hin sodaatuu. sodaataan bishaan jannataa hin dhugne. fuulaa jenni itti du'e hogguu fiilti. garaan kuruphoo jabaa. dabeessatu lama bula.
 
Separate multiple addresses with a comma (,)
 
Your Details / Waaee kee