Oromo Music Video
Enter a word / Jacha barreessi
Oromo to English English to Oromo


The Oromo Dictionary Application can be downloaded and installed to the android phones from Google Market.

Oromo Dictionary is available in Android Market

Your comments / Yaada kessan

2010-10-25 05:43:45
abdurahman ali uki says:

i really like,its a wonderful and easy way of learning oromo language.good job to people or person who made it and well! also keep trying to make it cool so more people can visit and enjoy it.
2010-10-23 22:38:09
Lello says:

This is a really cool website. This a good way to learn more about the Oromo language. I really like it! :-)
2010-10-19 09:36:40
Juhar aliyi ethio a says:

MashaALLAAH RABBI isinnira haaqeebalu
2010-10-11 11:45:41
O Dictionary says:

Dear Bonnie,

The "irraa" word means "from" the proposition word in English.

Hope this answers your question.

O Dictionary
2010-10-07 22:25:02
Bonnie says:

What does irraa mean in English?
2010-09-17 10:21:45
Temesgeen says:

Heloo Attam jirtan? ani tamasgeen tasfaay jedhamaa. Kanan jiraadhu biyya israeli keeysa si'a tahuu amma waanan isinitti himuu fedhu yoo jiraate, Oromo - English downloadable dictionary for oromo IT terms hojjedheen jira. Kanaafuu yoo feetan mee isinis natti deebi'aa karaa temesgentesfay@gmail.com.

Hujiin keeysan hedduu nama gammachiisa itti fufaa jenna. waaqayyo irraa isinaa jabaachisu.
2010-09-16 15:47:06
Ayede says:

dalagaa gaarii dha walii wajjin afaan keenya haa guddifnu tattaaffii guddaa kessaniif baay'ee galatoomaa.
2010-09-03 12:37:15
Gutaa says:

I really appriciate your hard work. It is always needed one person to start then it will grow up. Those of you who are suggesting please help in adding or making correction of the words, Dont simply hide and say something and disappear I think keep all the dilacts and the speaker will decide which one to pick. We all ow debt for not doing much to develop oromo langauge.
Your page is very easy to use and the words are very useful.
Keep up

Add a new Oromo word?


 

Oromo Dictionary on Facebook


   

   

Test your Knowledge


 

Oromo language pioneers

These great Oromo pioneers spent their life time developing and advocating the study of Afaan Oromo:

Sheik Bakri Saphalo
Mahdi Hamid Muudee
Tilahon Gamta
Dr. Sheik Mohammed Rashad
Dr. Haile Fida
Martin Moreno (Italian)
Ibsaa Guutama
Taammanaa Bitimaa
Liban Bultum
Onesimos Nasib
and many more ...

Involve in building the the Oromo Dictionary online!

Makmaaysa - Oromo Proverbs

Sa'aan gu'aan loonii mit,dhiirsaa niitiin walii'galle gaarii mati. Warri badaan walfaana badaa
Warri haftuu sagalii tumaa daakkii hin jerjeruu warri saree sagalii karra cufaa hin jerjeruu.
jabaateef tokko gogaa hin dhifuu.

xuuxxoon shantamni nama tokkoof ba'aa, nama shantamaaf,boona

areedoon gorsa hin feesisuu beekaa waliin falataa.

waliigalan malee alaa hin galan. waliin buluuf wal-bulchan. qobboon tuulamte arba dhoorgatte. dabuus ejersumaatu dongoraa. kashlabiin guusa hin taatuu. waywaatni du'a nama hin oolchu. ilmi dhiiraa gaafa dhalate du'e. murataan marqa baalarratti nyaata haat jeeynaa baaddu barbaada qabdii,duutu awwaala qabdi. afaan leenca citaan hin seenuu. ilmoon leenca buburree garaan jeeynaa hurruma.hadhaa dhugan garuma guutan hadaraa jedhaniif diinni nama hin dhiisuu. eeboon jeynaa jeeynummaa namaa hin taatu haati dhiiraa waaqaa. jeeyna jibbituus dubbiisaa jaalatta, dabeessaaf hin makkitu. kan dubartiin ergite du'a hin sodaatuu. sodaataan bishaan jannataa hin dhugne. fuulaa jenni itti du'e hogguu fiilti. garaan kuruphoo jabaa. dabeessatu lama bula.
 
Separate multiple addresses with a comma (,)
 
Your Details / Waaee kee