Oromo Music Video
Enter a word / Jacha barreessi
Oromo to English English to Oromo


The Oromo Dictionary Application can be downloaded and installed to the android phones from Google Market.

Oromo Dictionary is available in Android Market

Your comments / Yaada kessan

2011-03-03 14:02:00
Kumsaa says:

Thank you for such a splendid work. I have searched for few words and obtained accurate information. Keep up the good work and may waaqa Oromo bless you! Galatoomi, jabaadhu!
2011-02-24 06:36:09
Damee Goobanaa says:

Kana arguun abjuu koo ture! an ayyaanomeera! gootonni Oromoo qabsoo uummata Oromootiif wareegaman utuu altokko ka'anii kana arganii maal jedhu laata?.......... Isin jabaadhaa!
2011-02-17 18:29:36
Hawi Delessa says:

I am really happy to see the progress of our language,please keep it up
2011-02-17 09:48:07
kamal says:

I think this is very helpfull for us...
2011-02-14 09:48:44
Gamaachuu says:

waan gaaridha jabaadha
2011-02-10 12:47:54
Gaarummaa says:

Baayyee namati tola. Wel done! Baga kanaannis nu gahe, waliin haa guddifanuu haa dagaagfannuu afaan keenya. Jabbaadha!
2011-02-10 12:01:09
urjii sabaa says:

Barnnoota heddu irra arkkachuti jirra ammas jabadha jajjabaha ittuma fufa isiiniin janna.
Glatooma
2011-02-10 11:42:11
ayyansa says:

baayee baa'ee nama gamachissa

Add a new Oromo word?


 

Oromo Dictionary on Facebook


   

   

Test your Knowledge


 

Oromo language pioneers

These great Oromo pioneers spent their life time developing and advocating the study of Afaan Oromo:

Sheik Bakri Saphalo
Mahdi Hamid Muudee
Tilahon Gamta
Dr. Sheik Mohammed Rashad
Dr. Haile Fida
Martin Moreno (Italian)
Ibsaa Guutama
Taammanaa Bitimaa
Liban Bultum
Onesimos Nasib
and many more ...

Involve in building the the Oromo Dictionary online!

Makmaaysa - Oromo Proverbs

Sa'aan gu'aan loonii mit,dhiirsaa niitiin walii'galle gaarii mati. Warri badaan walfaana badaa
Warri haftuu sagalii tumaa daakkii hin jerjeruu warri saree sagalii karra cufaa hin jerjeruu.
jabaateef tokko gogaa hin dhifuu.

xuuxxoon shantamni nama tokkoof ba'aa, nama shantamaaf,boona

areedoon gorsa hin feesisuu beekaa waliin falataa.

waliigalan malee alaa hin galan. waliin buluuf wal-bulchan. qobboon tuulamte arba dhoorgatte. dabuus ejersumaatu dongoraa. kashlabiin guusa hin taatuu. waywaatni du'a nama hin oolchu. ilmi dhiiraa gaafa dhalate du'e. murataan marqa baalarratti nyaata haat jeeynaa baaddu barbaada qabdii,duutu awwaala qabdi. afaan leenca citaan hin seenuu. ilmoon leenca buburree garaan jeeynaa hurruma.hadhaa dhugan garuma guutan hadaraa jedhaniif diinni nama hin dhiisuu. eeboon jeynaa jeeynummaa namaa hin taatu haati dhiiraa waaqaa. jeeyna jibbituus dubbiisaa jaalatta, dabeessaaf hin makkitu. kan dubartiin ergite du'a hin sodaatuu. sodaataan bishaan jannataa hin dhugne. fuulaa jenni itti du'e hogguu fiilti. garaan kuruphoo jabaa. dabeessatu lama bula.
 
Separate multiple addresses with a comma (,)
 
Your Details / Waaee kee