Administrator's Author Profile


Live Articles: 1
Total Article Views: 12802
Author Homepage: http://oromodictionary.com/articles
Bio:
N/A

Recent Articles posted by Administrator

JECHOOTA MOGGOYYAALEE KAN AFAAN OROMOO: Kutaa Tokkoffaa

Dubbiftoota barreeffata kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, hunda durseen nagaa fi nageenya isiniif hawwa! Mee kunoo harra irraa kaaseen, mataduree kanaa olitti kaayame jalatti akkuma yeroon naa hayyametti waa isinii dhiyeessuuf yaala. Isin immoo akka obsaan na dukaa-buutan abdiin qaba. B

Page Navigation: 1 (All)

Most Viewed - All Categories